Onze school

Image

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”

Image

Eigenwijs, creatief, nieuwsgierig en geloof in eigen kunnen zijn misschien wel de meest sprekende eigenschappen van de vrolijke Pipi Langkous die wij graag in elk kind naar boven halen. Hoe meer vrijheid een vrolijk kind ervaart hoe nieuwsgieriger ze naar de wereld kijken. Als u kinderen beter leert kennen en goed luistert naar wat ze u vertellen komt u erachter hoe bijzonder en slim ze op hun eigen manier zijn. De kernvisie van onze school is dan ook: elk kind zijn eigen talenten zo goed mogelijk laten ontwikkelen. Onze missie is erop gericht dat alle leerlingen op de Anne Frank school zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen. Op die manier kunnen de kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Het nodige zelfvertrouwen daarvoor stimuleren we met de welbekende uitspraak “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”

Bijzonder slim op je eigen manier

Image

Merkt u dat dat uw kind behoefte heeft aan meer uitdaging? Of heeft u het idee dat zijn of haar manier van denken creatiever is dan gemiddeld? Ons deskundig team neemt graag de tijd om te zien en te horen wat de behoefte van uw kind is. We gaan het gesprek aan met zowel ouder als kind om te zoeken naar passend onderwijs. Met passend onderwijs bedoelen we onderwijs waarin persoonlijke ontwikkeling optimaal benut wordt. Hiervoor hebben we binnen onze school twee afdelingen opgericht: één voor regulier basisonderwijs en één voor (eveneens voltijds) onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, de Nova afdeling. Beide afdelingen hebben een eigen beleidsplan.

Over de grenzen

Image

Binnen onze school hebben wij Over de grenzen (ODG). De ODG groep is gericht op hoogbegaafde leerlingen van het regulier of gespecialiseerd onderwijs die tussen wal en schip (dreigen te) vallen omdat ze (nog) niet in een gewone klas kunnen functioneren of omdat zij een schooltrauma hebben opgelopen en daardoor thuis zijn komen te zitten. ODG is een initiatief van PROOLeiden en wordt in samenwerking met Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, jeugdhulp en de drie samenwerkingsverbanden (PPO Regio Leiden, Rijnstreek en Duin en Bollenstreek) gerealiseerd.

 

Wij nemen uitgebreid de tijd om kennis te maken
Door een uitgebreide intake procedure kijken we of uw kind in deze omgeving past en weer kan groeien en bloeien. De groepsleerkracht en de pedagogisch medewerker werken samen aan de combinatie onderwijs

Kwink

Image

Naast goed onderwijs vinden wij een veilig pedagogisch schoolklimaat belangrijk. Hierin nemen wij adequate preventiemaatregelen om probleemgedrag te voorkomen. Een sterke, sociale veilige groep voorkomt ook pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Sociale veiligheid is het belangrijkste speerpunt van onze school. De methode Kwink helpt kinderen bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en bouwt ook aan hun emotie woordenschat en het uiten van emoties. De lessen zijn gericht op preventie (pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Alle groepen behandelen op hetzelfde moment dezelfde onderwerpen en competenties. Kwink werkt met de vijf gedragscompetenties:


  1. Besef hebben van jezelf
  2. Besef hebben van de ander
  3. Keuzes kunnen maken
  4. Zelfmanagement
  5. Relaties kunnen hanteren

Snel naar

Image
Creatieve les

Vakanties & vrije dagen

Alle vakanties, vrije dagen en studiedagen gedurende dit schooljaar op een rij? Ga direct naar het overzicht.
Leerling op de fiets

Onze schoolgids

Alles wat u als ouder/verzorger wilt weten staat in onze schoolgids. Lees deze rustig door en vragen zien we graag tegemoet. Bekijk de schoolgids.

Image

Aanmelden nieuwe leerling

Uw kind aanmelden als leerling op Anne Frank school? Welkom! Via de volgende link kun je de aanmelding in gang zetten. Naar de aanmeldformulier.