Nova

Op 1 februari 2010 zijn we gestart met het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen; Nova onderwijs. Deze speciale vorm van onderwijs  is gericht op kinderen die:
- beschikken over hoge intelligentie (IQ>130)
- creatief zijn in het bedenken van oplossingen
- gemotiveerd zijn om te gaan ontdekken en te leren.
De Nova leerlingen zijn verdeeld over drie groepen. Nova 1 is er voor 6/7 jarigen, Nova 2 is er voor 8/9 jarigen en Nova drie is er voor 10,11,12 jarigen.
Hoogbegaafde kinderen denken op een andere manier en zijn in hun geestelijke ontwikkeling verder dan leeftijdsgenoten. Passend en uitdagend onderwijs is ook voor deze groep kinderen een noodzaak. 

Onze drie Nova groepen zijn een onderdeel van de school als geheel. Schoolactiviteiten en vieringen doen we gezamenlijk en ook de schooltijden en vakanties zijn gelijk.
                                                                                                                                      
Kernvisie
De kernvisie van ons Nova onderwijs is: respect voor kwaliteiten van anderen en eigen talenten optimaal ontwikkelen. Het is van groot belang dat kinderen zich bewust worden van hun eigen unieke kwaliteiten. We stimuleren onze leerlingen deze kwaliteiten te ontwikkelen en te gebruiken. Op deze wijze willen we onze maatschappij verrijken met hoogopgeleide en creatieve mensen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse kenniseconomie, maar die tevens op basis van hun brede ontwikkeling en tolerante levenshouding, een positieve bijdrage kunnen verlenen aan de ontwikkeling van onze maatschappij naar een muliticulturele samenleving.

Het Nova curriculum
We hebben in de afgelopen jaren een eigen curriculum ontwikkeld. Ons Nova curriculum voor hoogbegaafde kinderen behelst een unieke aanpak waarin de nodige diepte en breedte, alsmede het top-down overzicht, stimulerende vragen voor debat en discussie, en ruimte voor creatief leren en denken allemaal aan de orde komen.
Elk thema is vakoverstijgend en bevat relevante ideeën en input vanuit de natuurwetenschappen, wereldoriëntatie, kunst en cultuur. Het curriculum biedt inhoud en uitdagingen geïntegreerd aan in een driejarige cyclus. In de thema's komen bijna alle vakken aan bod vanuit een Deep Level benadering. De kinderen verwerken ieder thema in de vorm van een werkstuk, een presentatie of door een creatieve verwerking (een spel, een journaal, een maquette enz.). De opbrengst van hun verwerking wordt gebonden in een portfolio en gepresenteerd aan alle ouders.

Overige vakken
Naast het werken in thema's krijgen de leerlingen ook taal- en rekenonderwijs. Omdat we deze vakken compact aanbieden blijft er meer tijd over voor extra vakken zoals: Chinees, schaken, filosofie, muziek, techniek & science, leren-leren, Novatijd en ICT.
Voor muziek, schaken en Chinees worden vakleerkrachten ingezet. De overige lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de directeur en/of Nova-coördinator, Gerritje Snip- den Besten.

De Nova afdeling heeft een eigen beleidsplan. U kunt uw kind via dit formulier aanmelden.

Stichting Jonge Uil (SJU) int uw gift voor het Nova onderwijs. Het totaal van deze schenkingen maakt SJU jaarlijks aan ProoLeiden over voor het instandhouden en doorontwikkelen van het Nova onderwijs op obs Anne Frank. In overleg met de directie van de school en de directeur-bestuurder van ProoLeiden is besloten uw gift automatisch te incasseren. Dit is voor alle partijen gemakkelijk: u vergeet nooit te betalen en het Nova onderwijs is verzekerd van een constante inkomstenbron. Tegelijkertijd houdt u zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken. Ook kunt u een machtiging zo nodig weer eenvoudig intrekken.

Meer informatie over Stichting Jonge Uil vindt u hiervia  deze link komt u direct bij de automatische incasso voor het Nova onderwijs.

 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline