Algemeen

U wilt vanzelfsprekend dat uw kind het allerbeste onderwijs krijgt. Het is de verantwoordelijkheid van de school om daarvoor te zorgen. Dit doet de school uiteraard in overleg met u. In het belang van de leerlingen vinden wij een goede relatie met ouders een voorwaarde. Communicatie is daarbij het kernwoord. Als er thuis of in de klas iets speelt dan vinden we het belangrijk om dit met elkaar te bespreken. Met respect voor, en vertrouwen in elkaar. 

School en ouders dragen beiden eigen verantwoordelijkheden maar hebben ook een gezamenlijke taak: de zorg voor de ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen. 

We hebben jaarlijks meerdere vaste gespreksmomenten maar we vinden het vanzelfsprekend dat we tussentijds een afspraak maken als de situatie daarom vraagt. Dat kan zowel op initiatief van de leerkracht als op initiatief van de ouder(s)/verzorger(s).

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline