medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben.
Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Om te zorgen dat beide partijen evenveel stemmen hebben dienen er net zoveel ouders als personeelsleden in de MR te zitten. Hoeveel mensen zitting hebben in de MR is wettelijk geregeld en hangt af van de grootte van de school.
De MR vergadert ongeveer 6 á 7 maal per jaar.

MR leden in het schooljaar 2018-2019

Oudergeleding
Leonie van Zeijl (Tom, groep 5 | Guus, nova 1), voorzitter
Emiel de Jager (Jens, Beren), penningmeester
Daan Schuijt (Lucas, groep 3)
Cedric Overman (Tiber, nova 1 | Timur, nova 2 | Cem, nova 3)

Personeelsgeleding
Mardi Fortanier, leerkracht groep 6 
Janwillem van Ipenburg, leerkracht nova 3, secretaris (met Bianca)
Bianca van Dongen, intern begeleider, secretaris (met Janwillem)
Ingrid Baart, leerkracht groep 5


 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline