Oudervereniging

De doelstelling van de oudervereniging (OV) is het bevorderen van de communicatie tussen ouders, team en medezeggenschapsraad (MR) én het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school.

De OV is verantwoordelijk voor het beheer van, en toezicht op de ouderbijdragen en de overblijfgelden. Hierover wordt op de jaarlijkse algemene ouderavond van de OV verantwoording afgelegd.
Klassenouders kunnen zaken die aandacht behoeven aandragen bij de OV. Ze hoeven daarvoor niet persé naar een vergadering maar kunnen bijvoorbeeld ook een mail sturen. Ze zijn overigens altijd welkom bij vergaderingen.
Ouders met kinderen op de Anne Frank school zijn automatisch lid van de oudervereniging tenzij zij uitdrukkelijk aangeven dit niet te willen. De vraag of u lid wilt worden, wordt u gesteld zodra u uw kind op school aanmeldt. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de oudervereniging zelf:  ov@annefrankleiden.nl 


 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline