7 regels voor leerlingen

Leerlingen op onze school

- spelen, leren en werken samen,
- gaan zorgvuldig om met materialen,
- respecteren verschillen,
- zorgen dat ze op tijd zijn,
- houden zich aan afspraken,
- helpen elkaar,
- gebruiken woorden om conflicten op te lossen.
 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline