7 regels voor ouders

Ouders op onze school

- onderschrijven de afspraken die gelden in school,
- tonen betrokkenheid en komen op afspraken,
- zorgen ervoor dat hun kind(eren) op tijd zijn,
- zijn oplossingsgericht en toekomstgericht,
- helpen hun kind(eren) bij hun leerpoces,
- bespreken problemen en zorgen met de leerkracht,
- willen mede vorm geven aan het educatief partnerschap.

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline