Algemeen

Ieder mens is gebouwd om zich te ontwikkelen en heeft behoefte aan automie, competentie en relatie (Luc Stevens, 1941). Hij zegt; "als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan 'relatie' -anderen willen met mij omgaan en waarderen mij-, aan de behoefte  'autonomie'  -ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen-  en aan de behoefte 'competentie' -ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen- is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren". Wij vinden dan ook dat deze drie psychologische basisbehoeften aan de basis staan van ons dagelijks werk op school. 

De maatschappij is geen stilstaand en vaststaand geheel. Er verandert voortdurend van alles om ons heen. Als school maken we onderdeel uit van een groter geheel. Ook wij moeten onszelf daarom steeds ontwikkelen. Op individueel gebied, op professioneel gebied en als school in  zijn geheel.... Oplossingen en methoden die 10 of 20 jaar geleden effectief waren zijn inmiddels verouderd. En eigenlijk weten we niet hoe de maatschappij er over 15 of 20 jaar uit zal zien. Wellicht bestaan er dan banen die we nu nog niet kennen.  De vraag die we ons daarom steeds moeten stellen is; "doen we het goede en doen we dat goed"?

We hebben jaarlijks als team meerdere studiedagen waarin we stilstaan bij wat we doen en ons afvragen of dat nog steeds voldoende is om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Teamleden volgen cursussen en workshops die aansluiten bij hun persoonlijke leervragen en doelen en we verdiepen ons in vakliteratuur, praten met elkaar over ons werk en delen problemen, vragen en successen. Zo ontdekken we nieuwe manieren, betere wegen en houden we onze geest scherp. We zijn in ontwikkeling en hopelijk nooit uitgeleerd.
Dat geldt ook voor onze leerlingen. We willen graag dat de kinderen hun aangeboren onderzoekende en nieuwsgierige houding kunnen vasthouden. We zijn daarom langzaam aan het veranderen van een traditionele onderwijsvorm naar een school die nog meer ruimte biedt aan de onderwijs-en ontwikkelingsbehoeften van elk kind. Gericht op persoonlijke ontwikkeling, het stellen van eigen doelen en het bijhouden van de eigen ontwikkeling.


Het missie statuut van ons team is:
We hebben hoge verwachtingen van elkaar en van de leerlingen.
We praten met de kinderen over hun ontwikkeling(en).
We kiezen actief met een doel voor ogen.
We werken creatief samen aan oplossingen en gaan daarbij uit van vertrouwen en mogelijkheden. 
We starten de werkdag met elkaar en houden ons aan afspraken. 


 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline