Algemeen

De groepsleerkrachten verzorgen de lessen en instructies, maar zijn daarnaast ook coach, begeleider, volger, ontwerper, organisator en inspirator. Zij vormen de spil van het onderwijs en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen.

Op de Anne Frank zijn naast de groepsleerkrachten een directeur, een coördinator nova,  intern begeleiders, een conciërge, een administratieve kracht en een vakleerkracht gym werkzaam.
Op de Nova afdeling werken daarnaast een vakleerkracht Chinees, een vakleerkracht muziek en een schaak(groot)meester. 

Jaarlijks leiden we stagiaires op. Dit kunnen leerlingen zijn van verschillende opleidingen. Uiteraard zijn dat studenten van de Pabo maar ook leerlingen van andere opleidingen. Wanner zij starten zullen we ze aan u voorstellen via het ouderportaal. Stagiaires werken altijd onder de verantwoordelijkheid van een vast teamlid.

 

 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline