Wat wij belangrijk vinden...

Ons uitgangspunt is dat 'we zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen'.
Daarom vinden we communicatie met elkaar, met leerlingen en hun ouders en/of verzorgers belangrijk.  We hebben jaarlijks meerdere gesprekken met ouders, de totale ontwikkeling van de leerlingen staat hierin centraal. We willen dat leerlingen, ouders en leerkrachten zich gezien en gewaardeerd voelen en dat er ruimte is voor iedereen. We waarderen de verschillen en hebben een open houding.

We verbeteren de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerlingbegeleiding voortdurend op basis van "handelingsgericht werken" (HGW). Bij deze werkwijze gelden zeven samenhangende uitgangspunten. Deze bieden een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering. HGW is planmatig werken volgens álle 7 uitgangspunten.
Hierbij hanteren we de plan-do-check-act cyclus. We evalueren en stellen bij op basis van onze ervaringen. Hierdoor zijn we voortdurend in beweging en ontwikkeling.

De zeven uitgangspunten van HGW zijn:
1 de onderwijsbehoeften staan centraal
2 het gaat om afstemming en wisselwerking
3 de leerkracht doet ertoe
4 positieve aspecten zijn van groot belang
5 we werken constructief samen
6 ons handelen is doelgericht
7 de werkwijze is systematisch en transparant.

Wilt u meer lezen over hoe wij inhoud en vorm geven aan het onderwijs op school, lees dan onze schoolgids.
 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline