Zorg voor onze leerlingen

De intern begeleider heeft een ondersteunende en adviserende taak in het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Zij is op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen individueel en de groepen als geheel, zowel voor de reguliere afdeling als wel voor de Nova groepen. Waar nodig worden leerkrachten begeleid en gecoacht door de intern begeleider. 
De intern begeleider is tevens verantwoordelijk voor het coördineren van alle zorg; de zorgcoördinator. Op de Anne Frank is de zorgcoördinator lid van de koersgroep en binnen deze groep heeft zij een innoverende en adviserende rol over het beleid rondom de zorg en de ontwikkelingen in het onderwijs.

De leerkracht is ten allen tijde het eerste aanspreekpunt. Hij/zij is immers de spil in het onderwijs en de zorg voor uw kind(eren). Hij/zij kan de intern begeleider inschakelen wanneer er zorgen zijn of zaken opvallen. 
Die zorgen kunnen zich richten op verschillende gebieden:
- de cognitieve ontwikkeling
- de sociaal-emotionele ontwikkeling
- de lichamelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld de motoriek).
Maar ook problemen in de thuissituatie, de opvoeding of andere zaken kunnen een aanleiding zijn om de intern begeleider in te schakelen. 

Indien problemen of zorgen aanleiding geven tot nader onderzoek kan meer gespecialiseerde (externe) hulp ingeschakeld worden.  

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we dit allemaal, altijd, in overleg met ouders doen.

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline