Klassenouder

De klassenouders is een vrijwilliger die het leuk vindt om een een bijdrage te kunnen leveren aan allerlei activiteiten binnen de klas en /of de school. Per groep zijn er 1 á 2 klassenouders.

Klassenouders ondersteunen de leerkracht vooral bij niet lesgerichte zaken.
Hierbij kun je denken aan:
  • het versieren van de klassen en/of de school rond feesten en vieringen
  • het regelen van ouders die leerlingen willen vervoeren naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of het theater
  • het regelen van een attentie bij ziekte of geboorte
  • het organiseren van een juf/meester-dag
De mate waarin dit plaatsvindt en de manier waarop dat gebeurt bepalen de leerkracht en klassenouder(s) altijd in overleg, waarbij de leerkracht uiteraard altijd eindverantwoordelijkheid draagt.

De klassenouder is het aanspreekpunt voor de ouders en de leerkracht. Om een goede communicatie mogelijk te maken hebben zij een lijst met telefoonnummers en e-mailadressen van alle ouders in de groep.

Lijkt het u leuk om klassenouder te worden, meld dit dan bij de leerkracht van uw kind.
 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline