The Leader in Me

Aan deze pagina wordt nog gewerkt!

In januari 2018 hebben we, na een teamtraining over The Leader in Me, als team besloten dat we willen (gaan) werken volgens het gedachtengoed van Stephen Covey. Veel mensen kennen hem van het bekroonde leiderschapsboek 'The seven habits of highly effective people'.  De kern van dat boek is dat effectieve mensen zeven gewoontes hebben die de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen. Dit gedachtengoed bleek zo universeel dat het verder is uitgewerkt voor kinderen, tieners en gezinnen. Zo isThe Leader in Me ontstaan.
Het vertaalt deze zeven eigenschappen naar persoonlijk leiderschap bij leerlingen. Het is een pedagogische leerlijn voor basisscholen die leerlingen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties  met anderen. Het gaat daarbij vooral om zelf-leiderschap. Kinderen leren wat hun eigen aandeel in dingen is en durven verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen ze gewoonten die ze helpen zichzelf te ontwikkelen en waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.
 

De zeven gewoonten worden op de poster De Boom van de 7 gewoonten prachtig in beeld gebracht via de metafoor van een boom.
  • Het begint bij jezelf, de basis: de wortels van de boom. 

                 
 
  • Daarna komt het effectief samenwerken, het oog hebben voor de ander om zo samen meer te bereiken: de stam en bladeren van de boom. 

                
 
  • Tot slot is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, gevoed wordt door zon en regen en zo de zaag scherp houdt. 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline