Stagiaires

Omdat we het belangrijk vinden dat er ook in de toekomst leerkrachten zijn, zijn we een opleidingsschool voor (academische) pabo studenten. Ook vanuit andere opleidingen worden we regelmatig benaderd met de vraag of we een stageplek hebben. Dat kan onder andere gaan om plekken voor klassenassistenten in opleiding, pedagogiek studenten en plekken voor een maatschappelijke stage.....

Stagiaires worden - afhankelijk van het soort stage -  gekoppeld aan een groep of een teamlid en werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of een ander teamlid.
 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline