Stagiaires

Omdat we het belangrijk vinden dat er ook in de toekomst leerkrachten zijn, zijn we een opleidingsschool voor (academische) pabo studenten. Ook vanuit andere opleidingen worden we regelmatig benaderd met de vraag of we een stageplek hebben. Dat kan onder andere gaan om plekken voor klassenassistenten in opleiding, pedagogiek studenten en plekken voor een maatschappelijke stage.....

Stagiaires worden - afhankelijk van het soort stage -  gekoppeld aan een groep of een teamlid en werken onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht of een nader teamlid.

Stagiaires in schooljaar 2018-2019 zijn:

   
Laurence van Lier                Lisa de Jong                            Carmen Jansen                      Maarten van Battum
2 dagen per week                                  2 dagen per week                                   1 dag per week                                          2 dagen per week
stage in groep 5                                      stage in Nova 3                                         stage bij vakleerkracht gym              stage in groep 8

 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline