Knutsel werk leerlingen

Vakanties en vrije dagen overzicht 2022/2023

Winsley Onze ouders, Onze school

Maandag 3/10 Leidens ontzet Vrijdag 21/10 studiedag Zaterdag 22/10 start herfstvakantie t/m 30 /10 Woensdag14/12 studiedag Donderdag 22/12 studiedag Vrijdag 23/12 vrij Zaterdag 24/12 start kerstvakantie t/m 8/1 Maandag 13 februari studiedag Vrijdag 24/2 studiedag Zaterdag 25/2 start voorjaarsvakantie t/m 5/3 Maandag 6/3 studiedag Donderdag 6/4 studiedag Vrijdag 7/4 Goede vrijdag Maandag 10/4 Tweede Paasdag Vrijdag 21/4, kinderen middag vrij …

Knutsel werk leerlingen

Medezeggenschapsraad

Winsley Onze ouders

Medezeggenschapsraad De MR van de Anne Frank school bestaat uit zes leden, drie ouders en drie teamleden. De zittingstermijn van de MR-leden is drie jaar, met eventueel een eenmalige verlenging van drie jaar. In de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd hoe de medezeggenschap van ouders en personeel in het onderwijs georganiseerd is. De MR vergadert ongeveer zes keer …

Evenementencommissie

Evenementencommissie

Winsley Onze ouders

Evenementencommissie Anne Frank Bij Anne Frank vinden we speciale vieringen op school belangrijk. In de loop van het schooljaar vieren we met elkaar de 3-oktoberviering, Sinterklaas, kerst, voorleesontbijt, Pasen, schoolreizen en musicalavonden. De evenementencommisie, bestaande uit 2 leerkrachten en 8 ouders, is verantwoordelijk voor het voorbereiden, invulling en soms ook de uitvoering van deze evenementen. De EC zorgt voor feestelijke …

Boekenkast

Inschrijven nieuwe leerling

Winsley Onze ouders

Inschrijven nieuwe leerling Onze schooldeur staat voor iedereen open. We nodigen ouders dan ook graag uit om de school te bekijken, kennis te maken en vragen te stellen. U kan hiervoor altijd een afspraak maken met onze directeur. Wij nemen echt de tijd om één op één met ouders persoonlijk kennis te maken. Meld uw kind gemakkelijk aan via ons …

Meisje aan het tekenen

Verlof aanvragen

Winsley Onze ouders

Vraag via de mail verlof aan Voor verlof buiten de schoolvakanties om moet vrijstelling aangevraagd worden. Dit kan via een e-mail met toelichting naar de directeur. In het geval van onduidelijkheid legt de directeur een aanvraag voor aan het Bureau Leerplicht.

Twee leerlingen die lachen

Ziekmelden

Winsley Onze ouders

Kind ziekmelden Wat vervelend, uw kind voelt zich niet lekker en is ziek. Het is belangrijk dat de school dat op tijd weet. Daarom vragen wij ouders/verzorgers te bellen tussen 08:00 en 08:15 uur om het ziek zijn door te geven 071-5318388.

Leerling in de klas

Buitenschoolse opvang

Winsley Onze ouders, Onze school

Welkom bij BLOS kinderopvang Bij BLOS kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is het elke dag een avontuur. Spelend ontdekken kinderen wie zij zijn en wat zij in zich hebben. We willen kinderen écht iets leren over zichzelf en in relatie tot anderen. Door met elkaar te spelen ontstaan er nieuwe vriendschappen. In een vertrouwde omgeving groeien kinderen vol zelfvertrouwen in hun …

Docent en leerling op de ipad

Vakanties en vrije dagen

Winsley Onze ouders, Onze school

Studiedagen Op onze school zijn er ook studiedagen, waarop kinderen niet naar school gaan. Dit heeft te maken met het feit dat er over 8 schooljaren meer lesuren worden gemaakt dan wettelijk verplicht. Door middel van de studiedagen compenseren wij dit. Onze leerkrachten gebruiken deze studiedagen voor teameducatie, verbetering van het onderwijs, onderwijskundige vernieuwingen, onderzoek naar nieuwe lesmethodes, voorbereiding schoolbrede …

Leerling in de klas die zijn hand op steekt

De schoolgids

Winsley Onze ouders, Onze school

Bekijk onze schoolgids Welke lestijden worden er gehanteerd op de Anne Frank school? Hoe gaat onze school om met pesten? Hoe staat het met huiswerk? Meer van dit soort inhoudelijke en praktische vragen hebben we uitgebreid omschreven in de jaarlijkse schoolgids. We hopen dat u onze gids met plezier en interesse leest. Waar ouders worden genoemd, worden ouders/verzorgers bedoeld. Heeft …