Leerling in de klas die zijn hand op steekt

Documenten

CharlotteOnze ouders, Onze school

Bekijk onze schoolgids Welke lestijden worden er gehanteerd op de Anne Frank school? Hoe gaat onze school om met pesten? Hoe staat het met huiswerk? Meer van dit soort inhoudelijke en praktische vragen hebben we uitgebreid omschreven in de jaarlijkse schoolgids. We hopen dat u onze gids met plezier en interesse leest. Waar ouders worden genoemd, worden ouders/verzorgers bedoeld. Heeft …

Knutsel werk leerlingen

Vakanties en vrije dagen overzicht 2023/2024

WinsleyOnze ouders, Onze school

3/10 Leidens ontzet 13/10 Studiedag 16/10 t/m 20/10 Herfstvakantie 05/12 Sinterklaas, kinderen om 12 uur vrij 21/12 en 22/12 Studiedag 25/12 t/m 05/01 Kerstvakantie 09/02 Studiedag 19/02 t/m 23/02 Voorjaarsvakantie 26/02 Studiedag 28/03 Studiedag 29/03 Goede vrijdag 01/04 Tweede Paasdag 19/04 Koningsspelen, kinderen om 12 uur vrij 29/04 t/m 10/05 Meivakantie 13/05 Studiedag 20/05 Tweede Pinksterdag 21/05 Studiedag 24/06 Studiedag …

Leerling in de klas

Buitenschoolse opvang

WinsleyOnze ouders, Onze school

Welkom bij BLOS kinderopvang Bij BLOS kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is het elke dag een avontuur. Spelend ontdekken kinderen wie zij zijn en wat zij in zich hebben. We willen kinderen écht iets leren over zichzelf en in relatie tot anderen. Door met elkaar te spelen ontstaan er nieuwe vriendschappen. In een vertrouwde omgeving groeien kinderen vol zelfvertrouwen in hun …

Leerlingenraad Anne Frank

Leerlingenraad

WinsleyOnze school

Onze leerlingen hebben een stem in de school Op onze school hebben wij ook een leerlingenraad. In de leerlingraad zitten twee leerling per groep vanaf groep 5.  Met elkaar praten zij onder begeleiding van een leerkracht over allerlei zaken die belangrijk zijn in de school en wat de leerlingen aangaat. Dat kan gaan over het onderwijs, iets in de school …

Docent en leerling op de ipad

Vakanties en vrije dagen

WinsleyOnze ouders, Onze school

Studiedagen Op onze school zijn er ook studiedagen, waarop kinderen niet naar school gaan. Dit heeft te maken met het feit dat er over 8 schooljaren meer lesuren worden gemaakt dan wettelijk verplicht. Door middel van de studiedagen compenseren wij dit. Onze leerkrachten gebruiken deze studiedagen voor teameducatie, verbetering van het onderwijs, onderwijskundige vernieuwingen, onderzoek naar nieuwe lesmethodes, voorbereiding schoolbrede …

Boekenkast

Schooltijden

WinsleyOnze school

Wanneer is onze school geopend? Elke schooldag gaan de deuren om 08.20u open en om 8.30u starten we met de lessen. Op die manier hebben de kinderen 10 minuten inlooptijd. De leerkracht loopt na schooltijd altijd met de kinderen naar buiten. Voor ouders is er gelegenheid om een kort praatje met de leerkracht te maken of een vraag te stellen. …

Leerling in de klas die zijn hand op steekt

De schoolgids

WinsleyOnze ouders, Onze school

Bekijk onze schoolgids Welke lestijden worden er gehanteerd op de Anne Frank school? Hoe gaat onze school om met pesten? Hoe staat het met huiswerk? Meer van dit soort inhoudelijke en praktische vragen hebben we uitgebreid omschreven in de jaarlijkse schoolgids. We hopen dat u onze gids met plezier en interesse leest. Waar ouders worden genoemd, worden ouders/verzorgers bedoeld. Heeft …