Leerling in de klas die zijn hand op steekt

Documenten

CharlotteOnze ouders, Onze school

Bekijk onze schoolgids Welke lestijden worden er gehanteerd op de Anne Frank school? Hoe gaat onze school om met pesten? Hoe staat het met huiswerk? Meer van dit soort inhoudelijke en praktische vragen hebben we uitgebreid omschreven in de jaarlijkse schoolgids. We hopen dat u onze gids met plezier en interesse leest. Waar ouders worden genoemd, worden ouders/verzorgers bedoeld. Heeft …

Knutsel werk leerlingen

Vakanties en vrije dagen overzicht 2023/2024

WinsleyOnze ouders, Onze school

3/10 Leidens ontzet 13/10 Studiedag 16/10 t/m 20/10 Herfstvakantie 05/12 Sinterklaas, kinderen om 12 uur vrij 21/12 en 22/12 Studiedag 25/12 t/m 05/01 Kerstvakantie 09/02 Studiedag 19/02 t/m 23/02 Voorjaarsvakantie 26/02 Studiedag 28/03 Studiedag 29/03 Goede vrijdag 01/04 Tweede Paasdag 19/04 Koningsspelen, kinderen om 12 uur vrij 29/04 t/m 10/05 Meivakantie 13/05 Studiedag 20/05 Tweede Pinksterdag 21/05 Studiedag 24/06 Studiedag …

Knutsel werk leerlingen

Medezeggenschapsraad

WinsleyOnze ouders

Medezeggenschapsraad De MR van de Anne Frank school bestaat uit zes leden, drie ouders en drie teamleden. De zittingstermijn van de MR-leden is drie jaar, met eventueel een eenmalige verlenging van drie jaar. In de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd hoe de medezeggenschap van ouders en personeel in het onderwijs georganiseerd is. De MR vergadert ongeveer zes keer …

Evenementencommissie

Evenementencommissie

WinsleyOnze ouders

Evenementencommissie Anne Frank Bij Anne Frank vinden we speciale vieringen op school belangrijk. In de loop van het schooljaar vieren we met elkaar de 3-oktoberviering, Sinterklaas, kerst, voorleesontbijt, Pasen, schoolreizen en musicalavonden. De evenementencommisie, bestaande uit 2 leerkrachten en 8 ouders, is verantwoordelijk voor het voorbereiden, invulling en soms ook de uitvoering van deze evenementen. De EC zorgt voor feestelijke …

Boekenkast

Inschrijven nieuwe leerling

WinsleyOnze ouders

Inschrijven nieuwe leerling Onze schooldeur staat voor iedereen open. We nodigen ouders dan ook graag uit om de school te bekijken, kennis te maken en vragen te stellen. U kan hiervoor altijd een afspraak maken met onze directeur. Wij nemen echt de tijd om één op één met ouders persoonlijk kennis te maken. Meld uw kind gemakkelijk aan via ons …

Meisje aan het tekenen

Verlof aanvragen

WinsleyOnze ouders

Vraag via de mail verlof aan Voor verlof buiten de schoolvakanties om moet vrijstelling aangevraagd worden. Dit kan via een e-mail met toelichting naar de directeur. In het geval van onduidelijkheid legt de directeur een aanvraag voor aan het Bureau Leerplicht.

Twee leerlingen die lachen

Ziekmelden

WinsleyOnze ouders

Kind ziekmelden Wat vervelend, uw kind voelt zich niet lekker en is ziek. Het is belangrijk dat de school dat op tijd weet. Daarom vragen wij ouders/verzorgers te bellen tussen 08:00 en 08:15 uur om het ziek zijn door te geven 071-5318388.

Leerling in de klas

Buitenschoolse opvang

WinsleyOnze ouders, Onze school

Welkom bij BLOS kinderopvang Bij BLOS kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang is het elke dag een avontuur. Spelend ontdekken kinderen wie zij zijn en wat zij in zich hebben. We willen kinderen écht iets leren over zichzelf en in relatie tot anderen. Door met elkaar te spelen ontstaan er nieuwe vriendschappen. In een vertrouwde omgeving groeien kinderen vol zelfvertrouwen in hun …

Leerlingenraad Anne Frank

Leerlingenraad

WinsleyOnze school

Onze leerlingen hebben een stem in de school Op onze school hebben wij ook een leerlingenraad. In de leerlingraad zitten twee leerling per groep vanaf groep 5.  Met elkaar praten zij onder begeleiding van een leerkracht over allerlei zaken die belangrijk zijn in de school en wat de leerlingen aangaat. Dat kan gaan over het onderwijs, iets in de school …

Docent en leerling op de ipad

Vakanties en vrije dagen

WinsleyOnze ouders, Onze school

Studiedagen Op onze school zijn er ook studiedagen, waarop kinderen niet naar school gaan. Dit heeft te maken met het feit dat er over 8 schooljaren meer lesuren worden gemaakt dan wettelijk verplicht. Door middel van de studiedagen compenseren wij dit. Onze leerkrachten gebruiken deze studiedagen voor teameducatie, verbetering van het onderwijs, onderwijskundige vernieuwingen, onderzoek naar nieuwe lesmethodes, voorbereiding schoolbrede …

Boekenkast

Schooltijden

WinsleyOnze school

Wanneer is onze school geopend? Elke schooldag gaan de deuren om 08.20u open en om 8.30u starten we met de lessen. Op die manier hebben de kinderen 10 minuten inlooptijd. De leerkracht loopt na schooltijd altijd met de kinderen naar buiten. Voor ouders is er gelegenheid om een kort praatje met de leerkracht te maken of een vraag te stellen. …

Leerling in de klas die zijn hand op steekt

De schoolgids

WinsleyOnze ouders, Onze school

Bekijk onze schoolgids Welke lestijden worden er gehanteerd op de Anne Frank school? Hoe gaat onze school om met pesten? Hoe staat het met huiswerk? Meer van dit soort inhoudelijke en praktische vragen hebben we uitgebreid omschreven in de jaarlijkse schoolgids. We hopen dat u onze gids met plezier en interesse leest. Waar ouders worden genoemd, worden ouders/verzorgers bedoeld. Heeft …