Evenementencommissie

Image
Evenementencommissie

Evenementencommissie Anne Frank

Bij Anne Frank vinden we speciale vieringen op school belangrijk. In de loop van het schooljaar vieren we met elkaar de 3-oktoberviering, Sinterklaas, kerst, voorleesontbijt, Pasen, schoolreizen en musicalavonden. De evenementencommisie, bestaande uit 2 leerkrachten en 8 ouders, is verantwoordelijk voor het voorbereiden, invulling en soms ook de uitvoering van deze evenementen.

De EC zorgt voor feestelijke activiteiten bij ons op school

De evenementencommissie komt 8 keer per jaar bij elkaar op de maandagavonden om vieringen op school voor te bereiden. Plannen maken in overleg met het team, inkopen doen, financiën beheren, materialen verdelen over de groepen, hand- en spandiensten voor het team tijdens vieringen en een afscheidscadeau verzorgen voor de schoolverlaters van groepen 8 zijn werkzaamheden waar de evenementencommissie verantwoordelijk voor is. De kosten van de vieringen worden betaald uit de bij school binnengekomen (vrijwillige) ouderbijdrage.