Medezeggenschapsraad

Image
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De MR van de Anne Frank school bestaat uit zes leden, drie ouders en drie teamleden. De zittingstermijn van de MR-leden is drie jaar, met eventueel een eenmalige verlenging van drie jaar. In de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd hoe de medezeggenschap van ouders en personeel in het onderwijs georganiseerd is. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar in de avond. Dan bespreken zij belangrijke schoolzaken zoals huisvesting, verandering in het onderwijs, schooltijden, het vaststellen van vakanties, de veiligheid op school, de schoolbegroting en vrije dagen. De MR overlegt met de directie maar kan ook zelfstandig vergaderen.

Lid worden van de MR

Via de MR kunnen ouders hun stem laten horen en daarmee invloed uitoefenen op het beleid. Als er een MR lid aftreedt zal er een oproep aan de ouders worden gedaan om zich kandidaat te stellen via Ouderportaal, bij meerdere kandidaten volgen er verkiezingen.

In dit filmpje stellen de huidige leden van de MR zich voor