Verlof aanvragen

Image
Leerlingen aan het schaken

Vraag via de mail verlof aan

Voor verlof buiten de schoolvakanties om moet vrijstelling aangevraagd worden. Dit kan via een e-mail met toelichting naar de directeur. In het geval van onduidelijkheid legt de directeur een aanvraag voor aan het Bureau Leerplicht.