Nova onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in en om Leiden

Image

Passend en uitdagend onderwijs
voor iedereen

Image

In 2010 zijn wij op de Anne Frank school gestart met het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Deze speciale vorm van onderwijs is gericht op kinderen die: beschikken over hoge intelligentie (IQ > 130), creatief zijn in het bedenken van oplossingen en gemotiveerd zijn om te gaan ontdekken en te leren. Hoogbegaafde kinderen denken op een andere manier en zijn in hun geestelijke ontwikkeling verder dan leeftijdsgenoten. Passend en uitdagend onderwijs is voor deze groep kinderen echt een noodzaak. 

Ons Nova onderwijs

Image

Met respect voor kwaliteiten van anderen en eigen talenten optimaal ontwikkelen, daar staan wij met ons Nova onderwijs voor. Wij stimuleren onze leerlingen kwaliteiten te ontwikkelen en te gebruiken en het is belangrijk dat zij zich bewust worden van hun eigen unieke talenten. Op onze school hebben wij vier voltijd Nova groepen.

Onderwijs voor hoogbegaafden in Leiden
In de Nova groepen geven wij onderwijs met een unieke aanpak. De nodige diepte en breedte, het top-down overzicht, stimulerende vragen voor debat en discussie en ruimte voor creatief leren en denken komen allemaal aan de orde. Elk thema is vakoverstijgend en bevat relevante ideeën en input vanuit de natuurwetenschappen, wereldoriëntatie, kunst en cultuur. Het leerplan biedt inhoud en uitdagingen

Een overzicht van overig aanbod voor begaafde kinderen in regio Leiden vindt u hier.

Themagericht werken

Image

In de thema’s komen bijna alle vakken aan bod vanuit een Deep Level benadering. De leerlingen verwerken ieder thema in de vorm van een werkstuk, een presentatie of door een creatieve verwerking (denk hierbij aan een spel, journaal of maquette). Elk thema wordt afgesloten met een projectpresentatie aan de ouders

Extra vakken
Alle kernvakken bieden we compact aan waardoor er meer tijd over blijft voor extra vakken zoals: Chinees, schaken, filosofie, muziek, techniek & science, leren-leren, Novatijd en ICT. Voor muziek, schaken en Chinees worden vakleerkrachten ingezet. Onze Nova klassen zijn klein waardoor elk kind veel persoonlijke aandacht krijgt. Daarnaast werken de leerlingen aan eigen leerdoelen.

Nova logo

The Leader in Me

Image

We werken op de Nova afdeling volgens het gedachtengoed dat leerlingen op een speelse manier zeven gewoonten aanleren, gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Het draait vooral om zelf-leiderschap. Kinderen leren wat hun eigen aandeel in dingen is en durven verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen leerlingen gewoonten die helpen zichzelf te ontwikkelen en waar zij de rest van hun leven plezier van hebben.

Over de grenzen

Image

Binnen onze school hebben wij ook een Over de grenzen (ODG) programma.  Dit programma is gericht op hoogbegaafde leerlingen van het regulier of gespecialiseerd onderwijs die tussen wal en schip (dreigen te) vallen omdat ze (nog) niet in een gewone klas kunnen functioneren of omdat zij een schooltrauma hebben opgelopen en daardoor thuis zijn komen te zitten. ODG is een initiatief van PROOLeiden en wordt in samenwerking met Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, jeugdhulp en de drie samenwerkingsverbanden (PPO Regio Leiden, Rijnstreek en Duin en Bollenstreek) gerealiseerd.

Wij nemen uitgebreid de tijd om kennis te maken
Door een uitgebreide intake procedure kijken we of jouw kind in deze omgeving past en weer kan groeien en bloeien. De groepsleerkracht en de pedagogisch medewerker werken samen aan de combinatie onderwijs en zorg om op deze manier de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren.

Image

Een extra gift maakt Nova onderwijs mogelijk

Stichting Jonge Uil (SJU) int jouw automatisch aanvullende bijdrage voor het Nova onderwijs. Het totaal van deze schenkingen maakt SJU jaarlijks over aan PROOLeiden voor het in stand houden en door ontwikkelen van het Nova onderwijs op OBS Anne Frank. Bekijk meer informatie over Stichting Jonge Uil of ga direct naar de automatische incasso voor het Nova onderwijs.
Meer informatie over stichting jonge UIL

Snel naar

Image
Creatieve les

Vakanties & vrije dagen

Alle vakanties, vrije dagen en studiedagen gedurende dit schooljaar op een rij? Ga direct naar het overzicht.
Leerling op de fiets

Onze schoolgids

Alles wat u als ouder/verzorger wilt weten staat in onze schoolgids. Lees deze rustig door en vragen zien we graag tegemoet. Bekijk de schoolgids.

Image

Aanmelden nieuwe leerling

Uw kind aanmelden als leerling op Anne Frank school? Welkom! Via de volgende link kun je de aanmelding in gang zetten. Naar de aanmeldformulier.